طراحی سایت

سایت معمولی 30 Dostupan

هاست 1024 مگابایتی کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir
نصب انواع اسکرپپت و ماژول
نصب 5 عدد قالب با موضوع سایت

R150,000ریال
Mjesečno
R900,000 Naknada za postavljanje
Naruči
سایت برنزی 27 Dostupan

هاست 1024 مگابایتی کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir یا com
نصب انواع اسکریپت و ماژول
نصب 10 عدد قالب با موضوع سایت

R200,000ریال
Mjesečno
R1,800,000 Naknada za postavljanje
Naruči
سایت طلایی 28 Dostupan

هاست نامحدود کشور آلمان
ssd
ssl
آپتایم99/99%
دامنه رایگانir یا com
نصب انواع اسکریپت و ماژول
نصب 10 عدد قالب با موضوع سایت
انجام سئو

R300,000ریال
Mjesečno
R6,000,000 Naknada za postavljanje
Naruči