بسم الله الرحمن الرحیم
سرور شماره 1 بابت گزارشات ارسالی از سوی مشتریان گرامی تعویض گردید.
درصورت مشاهده مجدد ایراد اعم از(کندی،سرعت پایین و هنگی)سریعا به پشتیبانی فنی تیکت ارسال فرمایید.
پشتیبانی یکی از وظایف ماست،ازما انتظار داشته باشید
azaritarh.ir


Friday, December 20, 2019

« înapoi