ریسلر

30

ایران 5 گیگ

۵ گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تعداد هاست نامحدود
پنل DirectAdmin
محل سرور ایران
ماهیانه 30000 تومان
سالیانه 300000 تومان

ایران 10 گیگ

10 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تعداد هاست نامحدود
پنل DirectAdmin
محل سرور ایران
ماهیانه45000 تومان
سالیانه 450000 تومان

ایران 20 گیگ

20 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تعداد هاست نامحدود
پنل DirectAdmin
محل سرور ایران
ماهیانه65000 تومان
سالیانه 650000 تومان

ایران 50 گیگ

50 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تعداد هاست نامحدود
پنل DirectAdmin
محل سرور ایران
ماهیانه 100000 تومان
سالیانه 1000000 تومان

ایران 100 گیگ

100 گیگابایت فضا
پهنای باند نامحدود
تعداد هاست نامحدود
پنل DirectAdmin
محل سرور ایران
ماهیانه 170000 تومان
سالیانه 1700000 تومان